Vakif Tüzügü

TENIS ESKRIM DAGCILIK KULÜBÜ EGITIM VE GELISTIRME VAKFI

I. BÖLÜM: KURULUS HÜKÜMLERI KURULUS
MADDE 1. Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarinca yönetilmek ve kamuya yararli hizmetler sunmak üzere "TED Kulübü Vakfi" kurulmus olup izleyen maddelerde "Vakif" kisa adi ile anilmistir.
MERKEZ
MADDE 2.
Vakfin Merkezi Istanbul ili, Sariyer ilçesinde olup, adresi Tenis Eskrim Dagcilik Kulübü Dernegi, Tarabya Cad. Tarabya 80880 Istanbul'dur.

AMAÇ VE HIZMET KONULARI
MADDE 3.
Vakfin amaci, TED Kulübünde tenis ile bünyesindeki diger sporlarla ilgili her düzeyde egitim ve çagdas gelismeyi saglamak, Türk insanina tenisi ve diger sporlari sevdirmek, gençleri spor yapmaya özendirmek, bu spor branslarinin teorik ve pratik egitimine katkida bulunmak, yetenekli sporculara ögrenimleri sirasinda burs vererek memlekete faydali bireyler olarak yetismelerine yardimci olmak.
3.1. Dünya tenisinin ve TED Kulübü bünyesindeki diger spor branslarinin teknik açidan gelisimine iliskin çalismalari izleyerek Kulübümüzde ve dolayisiyla ülkemizde gereken uygulamalarin kisa bir zamanda yapilmasini saglayacak ögretici, tanitici ve gelistirici çalismalar yapmak, teorik ve uygulamali egitim kurslari ve seminerleri düzenlemek.
3.2. Her egitim düzeyindeki okullarda tenisi ve TED'in bünyesindeki diger sporlari sevdirmeye ve gençleri oynamaya özendirici egitim programlarinin uygulanmasi girisimlerinde bulunmak, yarismalar düzenlemek, ödüller ve armaganlar vermek, malzeme, araç, gereç yardimlarinda bulunmak.
3.3. Türk sporuna iliskin sorunlar dogrultusunda dünya düzeyindeki gelismeleri de göz önünde tutarak çözümleyici arastirma ve incelemelerde bulunmak, uygulamalara iliskin program ve belgeleri getirtmek, üzerinde açiklayici çalismalar yapmak, varilan sonuçlari Türk Sporunun hizmetine sunmak.
3.4. Tenis ve TED'in bünyesindeki diger sporlarla ilgili kuruluslarla birlikte oyuncu, antrenör ve hakem yerlestirilmesi konularinda egitim programlari hazirlamak ve uygulamak.
3.5. Amaç ve hizmet konularina yönelik brosür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayinlamak, konferans, panel, sempozyum, açik oturum, sergi, tenis ve TED'in bünyesindeki diger spor branslari için yaz kamplari ve okullari, senlik, yarismalar, festival ve bilimsel toplantilar düzenlemek.
3.6. Vakfin amaç ve hizmet konularina yönelik egitim ve uygulamalari ile vakfa gelir getirmesine iliskin iktisadi isletmeler, okullar sirketler kurmak; kurulmus sirketlere ortak olmak. 
3.7. Amaç ve hizmet konularinin gerektirdigi diger islem ve çalismalari yapmak. VAKFIN MAL VARLIGI MADDE 4. Vakfin kurulus mal varligi, kurucular tarafindan vakfa tahsis edilmis olan 1.160.000.000.- TL'dir. Kurulustan sonra mal varligina eklenmesi kosulu ile yapilacak bagislar, Vakif mal varligina eklenir. Vakif, bu ilk kurulus varligina ilave olarak gerek yurt içinden gerek yurt disindan her türlü mal ve haklari, bir mal varliginin tamamini veya bir kismini bagis, vasiyet veya baska suretlerle temellük edebilir. Intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu haklari herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

HUKUKI ISLEMLER YETKISI
MADDE 5.
Vakif, amacina ulasmak için yasal sinirlamalar disinda, miktar ve degeri kisitlanmamis tasinir ve tasinmaz mallara bagis, vasiyet, satin alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakiflara iliskin yasa hükümleri uyarinca sahip olduklarini satmaya, devir ve ferag etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakif amaç ve hizmet konularina aykiri olmamak kosulu ile yapilacak bagis ve vasiyet, satin alma ve diger yollar ile malettigi tasinir ve tasinmaz mallari ve paralari yönetim ve tasarrufa, menkul degerleri almaya ve Vakfin amaci geregince bunlari degerlendirip satmaya, Vakfin amaçlarina benzer çalismalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alindiginda yurt disindaki vakiflar ile isbirligi yapmaya, yerli ve yabanci vakiflardan yardim almaya, bu yardimi saglamak için para ya da mal varligina giren degerlerle sirketlere ve yönetimlerine katilmaya, katilma paylarina isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa tasinmaz mallarin irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hallerini kabule, bu haklari kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracagi sözlesmeler için tasinir ve tasinmaz mallarin rehni dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfin amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek için gereginde ödünç almaya, kefalet ve diger güvenceleri vermeye, Vakfin amaç ve hizmet konularina uygun olarak yürütülecek projelerden ve her türlü çalismalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir saglamak amaciyla olagan isletme ilkelerine göre çalisacak iktisadi isletmeler, ortakliklar kurmaya, bunlari dogrudan ya da denetimi altinda bir isletmeciye islettirmeye, Vakfin amaç ve hizmet konularindan birinin ya da tümünün gerçeklestirilmesi için yararli ve gerekli görülen girisim, tasarruf, mal edinme, insaat ve benzer sözlesmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildigi üzere izinli ve yetkilidir. Vakif bu yetkilerini ve gelirlerini, 903 sayili kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

II. BÖLÜM:

YÖNETIM HÜKÜMLERI VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6.
Vakfin organlari asagida gösterilmistir:
6.1 Kurucular Kurulu
6.2 Yönetim Kurulu
6.3 Denetim Kurulu

KURUCULAR
MADDE 7.
Kurucular kurulu su sekilde tesekkül eder:
a. Vakf resmi senedinde vakfedenler olarak adlari yazili gerçek ve tüzel kisiler,
b. Görevleri devam ettigi sürece TED Kulübü Yönetim Kurulunca kendi arasindan veya Kulüp üyelerinden seçecegi üç kisi,
c. Görevleri devam ettigi sürece, TED Onur Kurulunun kendi aralarindan seçecegi iki üye,
d. Görevleri devam ettigi sürece, TED Denetçilerinin kendi aralarindan seçecegi bir üye,
e. Vakfin tescilinden sonra en az vakfedenler kadar esdeger mali degeri özgüleyecek gerçek ve tüzel kisiler. Tüzel kisi kurucular, yetkili organlarinin atayacaklari bir temsilci araciligiyla Vakifta temsil edilirler.

KURUCULAR KURULU
MADDE 8.
Madde 7'de sayilan kuruculardan olusan Kurucular Kurulu Vakfin yetkili karar organi olup, çalismalarina iliskin hükümler asagida gösterilmistir.
8.1. Kurucular Kurulu, Vakif Yönetim Kurulunun çagrisi ve hazirladigi gündem dogrultusunda her yil Ocak ayinda olagan olarak toplanir. Gereginde olaganüstü toplanti yapilabilir.
8.2. Kurul toplantilari, toplantida seçilecek bir baskan, baskan yardimcisi ve iki sekreterden olusan divanca yönetilir. Sekreterler, görüsülen hususlari tespit ederler, alinan kararlar zapta geçirilir ve atlari divan üyelerince imzalanir.
8.3. Kurucular kurulu, üyelerinden en az yaridan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Birinci toplantida yaridan fazla üyenin katilimi saglanmamis ise en az bir hafta içinde yapilacak ikinci toplantida bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplanti tarihi, birinci toplantiya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazida belirtilir.
8.4. Kurucular kurulunun karar yeter sayisi toplantiya katilan üyelerin salt çogunlugudur. Her üyenin tek oy hakki vardir. Toplantiya katilamayacak üyeler baska kisiye vekalet veremezler.
8.5. Kurucularin ayrilmalari, 3 defa üst üste özürsüz toplantiya katilmamalari halinde ya da Vakifla baglarinin kalmamasi üzerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun karari ile Vakifla iliskileri kesilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI
MADDE 9.
Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:
9.1. Yasalarin öngördügü hükümler ile Vakfin amaç ve hizmet konulari dogrultusunda gereken kararlari vermek.
9.2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüsmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
9.3. Yönetim Kurulu çalisma programini, bütçesini ve plasman planini görüsüp onaylamak.
9.4. Yönetim ve Denetim kurullarinin asil ve yedek üyelerini seçmek.
9.5. Yönetim Kurulu tarafindan kurucular kurulu üyeligine teklif edilenlerin üyelige kabul edilip edilmeyecegine karar vermek.
9.6. Vakif resmi senedinin degistirilmesine iliskin Yönetim Kurulu önerilerini görüsmek ve onaylamak.
9.7. Vakfin çalismalariyla ilgili tavsiyelerde bulunmak.
9.8. Vakfin tescilinden sonra kurucu üye olmak isteyenler için tayin edilecek meblagi tespit etmek.

YÖNETIM KURULU
MADDE 10.
Yönetim Kurulu, Vakfin yetkili yönetim ve temsil organi olup, olusumu, görev ve yetkileri asagida gösterilmistir:
10.1. Yönetim Kurulu, Kurucular kurulunca açik oyla iki yil için seçilen yedi asil, üç yedek üyeden olusur.
10.2. Asil üyelerden dördü ile yedek üyelerden ikisi Kurucular Kurulundaki gerçek veya tüzel kisiler arasindan seçilir.
10.3. Asil üyelerden üçü ile yedek üyelerden biri ise Kurucular Kurulunda TED Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetçileri temsil eden alti üye arasindan, TED Yönetim Kurulunca seçilir. Bu üyelerin Yönetim Kurulu görevleri, TED Kulübündeki görevlerinin bitmesiyle sona erer.
10.4. Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, is göremez duruma gelmeleri, ayrilmalari, özürsüz olarak üst üste üç toplantiya katilmamalari ya da özürlü olsalar bile bir çalisma dönemi içinde düzenlenen toplantilarin yarisindan bir fazlasina katilmamalari halinde Yönetim Kurulu karari ile ayrilmis sayilirlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler çagrilir. Çagrilan üyeler, ayrilan asil üyelerin görev süresini tamamlarlar.

YÖNETIM KURULU BASKANI VE TEMSIL
MADDE 11.
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasindan bir baskan, bir ikinci baskan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Baskan Vakfi temsil eder. Ikinci baskan, baskan bulunmadigi zamanlarda Yönetim Kurulu toplantilarina baskanlik eder. Gerekirse ikinci baskana Yönetim Kurulu tarafindan temsil yetkisi verilebilir. Vakfi ilzama yetkili iki imzayi Vakif Yönetim Kurulu belirler.

TOPLANTI VE KARARLAR
MADDE 12.
Vakif Yönetim Kurulu ayda bir kereden az olmamak üzere toplanir. Yönetim Kurulu Baskani gerektiginde Yönetim Kurulunu toplantiya çagirabilir. Toplanti yeter sayisi dört ve karar yeter sayisi ise katilan üyelerin salt çogunlugudur. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve üyeler tarafindan altlari imzalanir. Yönetim Kurulunca, toplanti olmadigi zamanlarda vakif isleri ile ilgili kararlar alip yürütmek üzere baskan, ikinci baskan veya üyelerden biri ile genel müdürden meydana gelecek üç kisilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alip yürütecegi Yönetim Kurulunca tespit edilir.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI
MADDE 13.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:
13.1. Vakfin gayesinde gerçeklesmesi için faydali olan her türlü tedbiri almak.
13.2. Vakiflarla ilgili yasal mevzuat ve bu vakif resmi senedi hükümleri uyarinca Vakfi yönetmek ve temsil etmek.
13.3. Vakif çalismalarinin gerektirdigi harcamalari yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.
13.4. Vakif personelini atamak ve gereginde görevden almak.
13.5. Vakif malvarligini, amaç ve hizmet konularinin degerliligini korumak.
13.6. Vakif senedinde öngörülen degisiklikleri görüsüp karara baglamak ve Kurucular Kurulunun onayina sunmak.
13.7. Yasalar ve Vakfin resmi senedinde öngörülen diger isleri yapmak.

VEKIL TAYINI
MADDE 14
. Yönetim Kurulu gerektiginde Vakfa ait bir veya bir çok isin görülmesi için kendi üyelerinden veya disaridan birini veya birkaçini temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETÇILER
MADDE 15.
Vakif, Vakiflar Genel Müdürlügünün denetimine bagli olup ayrica her türlü denetime de açiktir. Bununla birlikte, mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere Kurucular Kurulunca iki yillik süre için açik oyla seçilen üç asil ve üç yedek denetçi, Vakif içi denetimi saglar. Denetçilerden iki asil ve iki yedek üye Kurucular Kurulundaki gerçek veya tüzel kisiler arasindan seçilir. Bir asil ve bir yedek üye ise TED Kulübü Yönetim Kurulunun seçtigi iki kisiden olusur. Denetçiler çalismalarini, Vakfin defter ve kayitlari ile belgeleri üzerinde yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrilan denetçinin yerine, siradaki yedek denetçi bir hafta içinde çagrilir.

DENETÇILERIN GÖREV VE YETKILERI
MADDE 16.
16.1.
Üç aylik incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.
16.2. Çalisma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacaklari genel degerlendirmeye iliskin konu ve önerilerini bir raporla Kurucular Kuruluna sunmak.
16.3. Yillik bütçe ve plasman plani hakkindaki görüs ve önerilerini bir raporla Kurucular Kuruluna sunmak.

VAKIF KOMITELERI
MADDE 17.
Vakif Yönetim Kurulu, amaç ve hizmet çalismalari dogrultusunda gerekli gördügü konularda Vakif Komiteleri kurabilir. Vakif komitelerinin kararlari Vakif için tavsiye niteligi tasir, baglayici yönü yoktur.

VAKIF YÜRÜTME BIRIMI
MADDE 18.
Vakif Yürütme birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Vakif organlarinin kararlarini uygulamak, iktisadi isletmeler, tesisler ve diger birimlerin Vakfa iliskin islev ve islemlerini yerine getirmek, amaç ve hizmet konularinin gerçeklestirilmesi için gereken isleri yapmakla görevlidir. Yetkili yönetici ve uzman danismanlar ile yeterli sayida personelden olusacak Yürütme Birimi görevlileri hakkinda Yönetim Kurulunca kabul edilecek "Personel Özlük Haklari Yönetmeligi" uygulanir.

VAKIF KURUCULARININ MALI KONUMU
MADDE 19.
Vakif Kuruculari, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, gerek bu konumlari, gerek Vakif organlarinda aldiklari görev nedeniyle, herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak Vakif organlarindaki görevleri nedeniyle Vakfa iliskin olarak yapacaklari giderler, belgeleri karsiligi kendilerine ödenir.

III. BÖLÜM:

MALI HÜKÜMLER VAKIF BÜTÇESI
MADDE 20.
Vakfin çalisma dönemi 01 Ocak - 31 Aralik arasindadir. Vakfin bütçesi, yillik bütçe yönetmeligi ve gelir gider çizelgeleri ile plasman planindan olusur. Yillik bütçe yönetmeliginde, öngörülen gelirler ile ayrilan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alinma biçimleri, gider ve harcamaya iliskin belge düzeni, kasada kalacak para tutari, bölüm ve maddelerde yapilacak aktarma yetkileri gibi konular yer alir.

VAKFIN GELIRLERI
MADDE 21.
Vakfin gelirleri asagida gösterilmistir:
21.1. Amaç ve hizmet konularina uygun bagislar, ölüme bagli ya da bagli olmayan vasiyetler,
21.2. Vakfin amaç ve hizmet konularina uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alinacak ücret ve yararlanma paylari,
21.3. Vakfin tasinir ve tasinmaz mallari ile menkul kiymetlerinden elde edilecek kira, prim temettü, komisyon, faiz, gelir payi ve diger gelirler ile bunlarin satislarindan saglanacak deger artislari,
21.4. Vakfin sahibi bulundugu ya da ortak oldugu iktisadi isletme ve ortakliklardan elde edilecek gelirler,
21.5. Geziler, gösteriler, senlikler, festivaller, video kaseti ve film ile yarismalar ve her türlü toplantilardan saglanacak gelirler,
21.6. Diger gelirler.

VERGI BAGISIKLIGINA ILISKIN UYGULAMALAR
MADDE 22.
Vakfin vergi bagisikligina iliskin uygulamalari asagida gösterilmistir:
22.1. Vakif yönetimi, çalisma dönemi içinde elde ettigi brüt gelirlerin % 20'sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayirimi ve Vakif malvarligini artiracak yatirimlara harcamaya yetkili olup kalan % 80'ini ise Vakif amaç ve hizmet konularinin tahsisine zorunludur.
22.2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakif mal varligini artiracak yatirimlar için ayrilmis ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfin amaç ve hizmet konularina yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
22.3. Vakfin amaç ve hizmet konularina tahsis ettigi ödenekleri çalisma dönemi içinde harcamasi zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçeklestirilmesi için belirli bir süre bir fonda tutulabilir.
22.4. Vakfin amaç ve hizmet konularina tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde baska bir amaç ve hizmet konusu için kullanilamaz, Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrilan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfin malvarligini artiracak yatirimlar için kullanilabilir.
22.5. Vakfin amaç ve hizmet konularina yönelik hizmet ve tesislerinden en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrilir.

MADDE 23. Bankalarda hesap açma ve kapamada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kisinin imzasi bulunur.

IV. BÖLÜM:

GENEL HÜKÜMLER VAKIF IKTISADI ISLETMELERI
MADDE 24.
Vakfin amaç ve hizmet konularini gerçeklestirmek; uygulama, egitim ve gelirlere yönelik olmak üzere Vakif Iktisadi Isletmeleri kurulabilir. Vakif iktisadi isletmeleri, ticaret sicili tüzügü hükümleri uyarinca tescil edilirler ve tescil tarihinden baslamak üzere yürürlüge girerler.

VAKIF RESMI SENEDINDE DEGISIKLIK
MADDE 25.
Vakfin senedi ihtiyaca göre degistirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun karari sarttir. Kurucular Kurulu üyelerinin en az yarisinin teklifi halinde Kurucular Kurulu karari ile senette degisiklik yapilabilir.

VAKFIN SONA ERMESI
MADDE 26.
Vakfin herhangi bir sebeple feshi gerektigi takdirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir. Feshi halinde vakfa ait mallar ayni amaca yönelik diger vakfa veya bir resmi kurula devredilir.

HÜKÜM EKSIKLIGI
MADDE 27.
Vakif resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayili Kanun ve Vakiflar hakkinda Tüzük hükümleri uygulanir.

YÖNETMELIKLER
MADDE 28.
Vakif resmi senedinin uygulanmasi, asagida gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarinca yapilir:
28.1. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeligi
28.2. Personel Özlük Haklari Yönetmeligi

YÜRÜRLÜK
MADDE 29.
Vakif resmi senedi, noterlikçe onaylandigi tarih ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescile iliskin karari ile birlikte yürürlüge girer.

VAKFIN KURUCULARI
MADDE 30.
Vakfin kuruculari asagida gösterilmistir:

ADI SOYADI  - TABIYETI  - MESLEGI  - IKAMETGAH ADRESI
1. Tenis Eskrim Dagcilik Kulübü - TC Tarabya C. 80880 Tarabya, Istanbul
2. Behbut Cevansir - TC - Prof. Dr. Rumeli C. Birlik Ap. 42 Nisantasi, Istanbul
3. Faruk Ebubekir TC Sanayici Bagdat C. 190 Kadiköy, Istanbul
4. Filiz Tokcan TC Is Kadini Ulus M. Özargun A. 5-3, Etiler, Istanbul
5. Süleyman Savas TC Sanayici Beyaz Karanfil S. 8 Levent, Istanbul
6. Sinasi Bingeli TC Kim.Müh. Kireçhane C. 14 B Blok D.13, Erenköy, Istanbul
7. Özen Hayal Davran TC Ticaret Set Üstü Ay A. 53/4 Kabatas, Istanbul
8. Yasin Kadri Ekinci TC Sanayici Körfez Cad. 31 Anadolu Hisari, Istanbul
9. Hayati Ulug TC Ticaret Hekimata Cad. 118 Emirgan, Istanbul
10. Ahmet Sükrü Gençsoy TC Sanayici Esenevler Duragi Karsisi Bogaziçi Sit. 4/2, Ortaköy, Istanbul
11. Zeki Gençay TC Kim.Müh Barbaros Bulvari, Mutlu A. 59/11 Besiktas, Istanbul
12. Ahmet Ergüden TC Nakliyeci Birlik S. Akyildiz Sit. B Blok D.17, Levent, Istanbul
13. Bülent Dimli TC Ekonomist Sultantepe Selvilik C. Gül Sok. 5/8, Üsküdar, Istanbul
14. Ahmet Sümer Hetman TC Serbest Topagaci Ihlamur Y. Iyigün A. 38/3, Nisantasi, Istanbul
15. Vural Karamustafaoglu TC Doç.Dr.(Kim.Müh.) Ergin S. 35/3 80630, Etiler, Istanbul
16. Oktay Orton TC Elekt.Müh. 4. Gazeteciler Sit. 43/8 Levent 80630, Istanbul
17. Ibrahim Aydin Argun TC Ticaret 7-8 Kisim A 25 Blok D.58 Ataköy, Istanbul
18. Ahmet Nusret Selen TC Avukat Gürsel M. 28 Nisan C. 33 Kagithane, Istanbul
19. Nizami Ondalikoglu TC Ticaret Kefeliköy C. 4/6, Tarabya, Istanbul
20. S.F. Rain Çelik TC Ev Hanimi Alkent Tepecik Yolu Begonya, 1. Kat 3/10, Istanbul
21. R.R. Cumhur Öngen TC Ticaret Cengiz Topel Çatal Höyük Çam A. D.3, Bebek, Istanbul
22. Mehmet Vedat Arzik TC Güm.Kom. Necatibey C. 65 K.3, Karaköy, Istanbul
23. Yusuf Cemal Kayacan TC Ticaret Levent C. 24 1. Levent, 80620, Istanbul
24. Tayfun Yeni TC Ekonomist Günaydin Sit. Cengiz Topel C. Sabaha A. No.7 D.2, Bebek, Ist.
25. H. Mehmet Avunduk TC Is Adami Koru Yolu 20/9, Emirgan, Istanbul
26. Bingür Sönmez TC Doç. Dr. Cennet Mah. Hürriyet C. Tolga A. 53/19, Küçükçekmece, Istanbul
27. Ceylan Senol Coskun TC Ögr.Üyesi Abidei Hürriyet C. Sahin A. 131/3 Sisli, Istanbul
28. Lionel Altche FR Yönetici Basak A. Hakki Sehit S. 2, Ulus Etiler, Istanbul
29. Ayse Sibel Eldem TC Yük. Mim. Baglar C. Hamle A. 68/2 Yeniköy, Istanbul
30. Tahsin Bensel TC Ticaret Gülden Sok. Dogu Ap. 20, D. 20 Çiftehavuzlar, Istanbul
31. Rennan Nisanci TC Avukat Selime Hatun Camii S. Özlem A. 13/5, Ayazpasa, Istanbul
32. Muhittin Önol TC Müte.Müh. Cengiz Topel Özden Konak C/14 Etiler, Istanbul
33. S.Çigdem Girgin TC Turizmci Zeytinoglu C. Kaynak A. 17/11 Akatlar, Istanbul
34. Ebubekir S. Sanri TC Ekonomist Kozyatagi C. Beyazkanarya Sok. 5/17, Erenköy, Istanbul
35. M.Melih Sipahioglu TC Sanayici Adali Fettah S. 3, Arnavutköy, Istanbul
36. Aydogan Erel TC Ekonomist Faik Bey Mescidi S. Cesan Sit. 2. Blok, D. 8, Acibadem, Istanbul
37. Seyyit Misirli TC Sanayici Hekim Tahsin S. Karatay A. 10/4, Emirgan, Istanbul
38. Bülent Erdem TC Mim.Müh. Cemil Topuzlu C. 18 Mart S. 4/1, Çiftehavuzlar, Istanbul
39. Sibel Yildirim TC Ev Kadini Faruk Canitez S. 6/4 Besiktas, Istanbul
40. Ali Murat Baysal TC Maden Müh. Hatboyu Çamli S. Savas A. 51/7 Suadiye, Istanbul
41. Hüsnü Ribar TC Is Adami Nuhkuyusu C. Bayindir A. 92/3 Altunizade, Istanbul
42. A. Canan Ibrahimoglu TC Ekonomist Zeytinoglu C. Kemer A. 41/19 Akatlar, Istanbul
43. Mayer Sener TC Is Adami Haci Emin Efendi S. Maya A. 14/5 Nisantasi, Istanbul
44. Ülker Bora TC Ögretmen Eti Sitesi A2 D.4 Akatlar, Istanbul
45. Selahaddin Saraç TC Is Adami Salacak Sinanpasa M. 27 Toprakli Çikmazi, Üsküdar, Ist.
46. B.Burhan Tanis TC Is Adami Bagdat Cad. 277/3 Göztepe, Istanbul
47. Mustafa Cengiz Aydin TC Ekonomist Koza Sitesi 17 BL. D.3 4.Levent, Istanbul
48. Ali Azmi Kazaz TC Ticaret Levazim Sitesi Önü, Aydin Sit. Villa 6, No.31, Levent, Istanbul
49. Mehmet Zeki Ulukan TC Ögretmen Mavi Belde Sit. 35/B D.15 Tarabya, Istanbul
50. Bekir S. Kalkavan TC Armatör Bagarasi Aydin Ap. K.3 Bebek, Istanbul
51. T. Yilmaz Kalkavan TC Is Adami Sarraf Burnu, 1, Makbule Aladan Yali, Arnavutköy, Istanbul
52. Aldo Perahya TC Is Adami Çamlik Mevkii, Gülüstan A. Etiler, Istanbul
53. Ümit Duru TC Ekonomist Istasyon Cad. Uzay A. 7, K.7, D.18, Göztepe, Istanbul
54. Adem Can Sehmen TC Isletmeci Cami Sok. Sehmen Ap. 2/10 Yeniköy, Istanbul

V. BÖLÜM:

GEÇICI HÜKÜMLER KURUCU YÖNETIM KURULU GEÇICI
MADDE 1.
TED Kulübü Vakfi'nin ilk geçici Yönetim Kurulu asagida isimleri bulunan kisilerden olusmustur.
1. Prof. Dr. Behbut Cevansir
2. Faruk Ebubekir
3. Filiz Tokcan
4. Süleyman Savas
5. Ziya Kayacan
6. Nurcan Bora
7. Ayhan Dural

Yedekler:
1. Rain Çelik
2. Nizami Ondalikoglu
3. Doç. Dr. Mehmet Tinaz

Geçici Yönetim Kurulu Vakfin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kurucular Kurulunu toplantiya çagirmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetiklerine haizdir.

KURUCU DENETÇILER
GEÇICI MADDE 2.
TED Kulübü Vakfi'nin ilk geçici denetçileri asagida gösterilmistir.
1. Nusret Selen
2. Rennan Nisanci
3. Feridun Ismen

Yedekler:
1. Oktay Orton
2. Aydin Argun
3. Osman Kermen

GEÇICI MADDE 3. Bu Vakfin tescili için gerekli her çesit islemleri yapmak üzere yetkili kilinmistir.

Bu sayfayı paylaşın:

SPONSORLARIMIZ